כנסים וארועים

 

כנס מקצועי מיום 4/12/2011 .
הכנס עסק במתן הסברים לזכויותיהם ואופן העסקתם של העובדים בחוזה אישי במגזר הציבורי. כמו כן ובמסגרת הכנס ניתנו הסברים מפורטים בתחום הפנסיוני על ידי המומחים מחברת מגדל מקפת. 
 
*** כנסים מקצועיים נוספים מתוכננים בהמשך הדרך****