חברי אחדות הנם חברי ארגון העובדים
"ההסתדרות הלאומית"
למידע נוסף באתר ההסתדרות הלאומית

קרא עוד>

חדש!
הטבת קולקטיב שיניים לחברי אחדות

קרא עוד>

חדש !
הטבת כרטיס שווה קאש
החל מ 20% ו 10% הנחה ברשות המזון

קרא עוד>

חדש!
הצטרפות בקליק לאחדות מבית ההסתדרות הלאומית.

קרא עוד>

"חוזה אישי לא מה שחשבת" מסמך מידע
על זכיותיהם ומצבם התעסוקתי של
עובדי החוזים האישיים במגזר הציבורי
יוני- 2018

קרא עוד>

עדכונים שוטפים בקבוצתינו בפייסבוק .
הצטרפו והתעדכנו בנעשה.

קרא עוד>

ביום חמישי ה 19.2.2015 נחתם הסכם
שת"פ עם ההסתדרות הלאומית

קרא עוד>

עובדים בחוזים אישיים המבקשים
להקים ועד מקומי במקום עבודתם
מוזמנים לפנות לועד הארצי של אחדות

קרא עוד>

עדכונים שוטפים ומידע נוסף
מועברים לחברים באמצעות מייל אישי.
אם הנכם חברי אחדות
ואינכם מקבלים את העדכונים השוטפים
אנא פנו באמצעות טופס הפנייה
באתר ומסרו את כתובת המייל
המעודכנת שלכם לצורך קבלת עדכונים
שוטפים.

קרא עוד>

עודכן דף שאלות ותשובות לעיונכם

קרא עוד>

התקבל פסק הדין בערעור בו נקבע שאחדות

קרא עוד>
אחדות - ארגון עובדי החוזים האישיים במגזר הציבורי

ארגון אחדות מבית ההסתדרות הלאומית פועל בקרב עובדי המגזר הציבורי ושירות המדינה.
מטרתו של הארגון להחליף את היציגות בשירות המדינה ובמגזר הציבורי ולשמש כגוף היציג לטיפול בבעיותיהם ולשיפור שכרם של כלל העובדים.
מוזמנים להצטרף אלינו העובדים בכלל צורות העסקה.
המועסקים בהסכמים קיבוציים זכאים להנחה משמעותית בדמי החבר.
לארגון איגוד מקצועי  מומחה לטיפול בתנאי העסקתם של בעלי החוזים האישיים במגזר הציבורי.
לטובתם של עובדי החוזים האישיים פועל הארגון בפעילות משפטית וציבורית רחבה, לשמירה ושיפור תנאי ההעסקה, מניעת שחיקת השכר ועדכונו, מניעת אפליה והחלת מענקים גם על עובדי החוזה האישי ועוד.
כל חברי הארגון זכאים לטיפול פרטני לתנאי העסקתם הכולל במידת הצורך שירות משפטי מלא.

בנוסף, במסגרת החברות, כל עובד זכאי לקבל חינם סל שירותים מגוון