עובדי רשות המיסים - ברוכים הבאים

בעקבות מאות פניות שקיבלנו מעובדי רשות המיסים לטיפול בזכאותם לחוזה כלכלנים, הרינו מזמינים אתכם להצטרף להליך משפטי להפסקת האפליה בין מפקחי רשות המיסים לבין עובדי המדינה במשרדי הממשלה האחרים.

מבדיקתנו עולה כי רו"ח, כלכלנים, חשבונאיים ושמאים שעובדים במשרדי הממשלה האחרים, ואף במחלקות המקצועיות ברשות המיסים,מקבלים שכר גבוה יותר בהתאם לחוזה כלכלנים.

לאור האפליה המקוממת החליט ארגון אחדות מבית ההסתדרות הלאומית להגיש הליך משפטי על חשבונו, כפוף להצטרפות של 200 תובעים. מטרת התביעה היא לגרום לכך שהמדינה כמעסיק תפסיק להפלות בין עובדיה ותדאג להעניק למפקחי רשות המיסים חוזה כלכלנים כמו בשאר משרדי הממשלה.

 

 
 

עובדים שישלחו את טופס הרישום המקוון והאקסל של הפרשי השכר, חברותם באחדות תתחיל במועד הגשת התביעה.
התביעה תוגש רק לאחר ש-200 עובדים ירשמו וישלחו את האקסל