חסכון פנסיוני וביטוחים

 
שירות "החשבון שלי" מאפשר לך לצפות בדו"חות רבעוניים ושנתיים אודות תוכניות הביטוח, הפנסיה והפיננסים שלך, להדפיס הצהרות הון ואישורי מס, לעקוב אחר ההפקדות ולעדכן את כתובתך On-line.
 
 
 
מגוון כלים לחישוב ותכנון בתחומי הפנסיה והפיננסים
 

מי יכול להצטרף לקרן פנסיה?
כל אדם מגיל 18 ומעלה. ניתן להצטרף במעמד מבוטח-שכיר (כאשר יש הפקדות מקבילות של העובד והמעסיק) או במעמד של מבוטח-עצמאי (כאשר יש הפרשות של המבוטח בלבד, ללא הפרשות מקבילות של המעסיק).

האם המעסיק חייב לשלם לעובד קרן פנסיה?
ביום 1.1.2008 נכנס לתוקפו הסכם פנסיה מקיפה חובה שחל על כל עובד (מעל גיל 21 לגבר, מעל גיל 20 לאישה) שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב.

לשאלות ותשובות נוספות לחץ כאן