מאמרים

מניעת זכות מאבות עובדים - האם זו אפליה אסורה?

12/12/2023

עובדים רבים במשרת הורה שואלים מדוע לא משלמים להם עבור השעות העודפות. מצורף מאמר מעניין בנושא.

קרא עוד

אתה עובד שעות נוספות והמעסיק מסרב לשלם עבורם?

08/11/2023

זה המאמר שכדאי לך לקרוא. המאמר מרכז את הכללים המנחים מתי המעסיק פועל בניגוד לדין בכך שהוא מסרב לשלם לך שכר בגין שעות נוספות."

קרא עוד

אובדי החוזים במגזר הציבורי

12/07/2012

עמותת אחדות מעניקה לעובדים החשים אובדים במציאות המורכבת של עולם החוזים במגזר הציבורי את ההזדמנות לממש את חופש ההתארגנות, להבטיח את יציבותם במקום העבודה ולהנות משירותים ומהטבות שעד כה מודרו מהם.

קרא עוד

השפעת החוזים במנהל הציבורי

05/07/2012

החוזים האישיים לעובדים במקצועות אקדמיים במינהל הציבורי יוצרים מתכונת העסקה גמישה, יחסית להסכם קיבוצי, בתמורה לשכר גבוה מזה המשולם על פי הסכם קיבוצי. לכלי זה, בין אם ככלי המשמש לשימור עובדים מצטיינים ובין אם ככלי המאפשר גמישות ניהולית גדולה יותר, עשויה להיות השפעה על משך השירות של העובדים במתכונת העסקה זו. בעבודה זו נבחנת ההשפעה של החוזים האישיים על משך השירות, וכן נבחנות המשמעויות הכמותיות של החוזים האישיים מבחינת גובה השכר. המסקנה המרכזית היא שההסתברות-לעזיבה של עובדים שעברו לחוזה אישי הייתה גבוהה יותר, אך נראה כי תוצאה זו איננה אחידה: בשנתיים הראשונות לאחר המעבר ההסתברות נמוכה יותר, אולם בשנים הבאות ההשפעה מתהפכת - עובדים שעברו לחוזה אישי נוטים לעזוב יותר מאלה שלא עברו.

קרא עוד

1