מינוי ועדים מקומיים

תאריך: 18/02/2013

עובדים בחוזים אישיים המבקשים להקים ועד מקומי במקום עבודתם מוזמנים לפנות לועד הארצי של אחדות

לידיעתכם, אחדות פועלת  גם לטובת הקמת ועדים מקומיים לצורך טיפול שוטף ומקומי בבעיות העולות במקומות העבודה.

באחדות מספר ועדים מקומיים פעילים בין היתר בלמ"ס, ברשות הפטנטים וברשות התעופה האזרחית.

לצורך מינוי הועד והפעלתו באופן חוקי יש צורך בחתימתם ובהצטרפותם לאחדות ,של לפחות 1/3 מעובדי החוזים במשרד.

מעוניינים בועד מקומי , פנו אלינו באמצעות טופס הפנייה באתר .

בהצלחה!!!

מאמרים נוספים