כתבה ב - TheMarker

תאריך: 11/11/2012

ב-8/11/2012 פורסמה כתבה ב-The Marker בה נאמר שארגון אחדות הורה שלא לחתום על הצהרה בהוראת הנציבות

לכתבה המלאה: http://www.themarker.com/career/1.1860261

ארגון אחדות, המאגד את עובדי החוזים האישיים בשירות המדינה, קרא היום לעובדים שלא לחתום על הצהרה בדבר רצונם להיות מועסקים בתצורה של חוזה אישי. חתימה על הצהרה בדבר תצורת העסקה רצויה - חוזה אישי או קיבוצי (שכר נמוך יותר מחוזה אישי, בצד הטבות שונות) - היא דרישה חדשה של נציבות שירות המדינה מעובדים בחוזה אישי - קיימים כמו גם חדשים.

לפי יו"ר אחדות אבירם ז'ולטי, ההנחיה של אחדות שלא לחתום על ההצהרה היא תוצאה של ייעוץ משפטי שנתן לאחדות עו"ד אשר סלע. לפי סלע, המדינה אינה יכולה במועד חידוש החוזה בסוף חודש דצמבר לכפות על עובדי החוזים חתימה על ההצהרה.

ז'ולטי מסביר: "המטרה של הנציב בהחתמתנו על ההצהרה הינה מניעת אפשרות עתידית לתבוע זכויות שונות המגיעות לנו. באם אתם נדרשים לנמק את סירובכם לחתום יש לומר שהדבר נעשה בהנחיית 'אחדות-ארגון עובדי החוזים' ולבקש לצרף את המכתב של עו"ד סלע (מכתב שהועבר לנציב שירות המדינה, משה דיין, ה"ו). הסירוב אינו אישי כי אם חלק מפעילות ארגונית של עובדי החוזים ולפיכך אינו מסכן אתכם".
 

מאמרים נוספים