התקבל פסק הדין בערעור

תאריך: 05/05/2014

התקבל פסק הדין בערעור בו נקבע שאחדות

התקבל פסק הדין בערעור בו נקבע שאחדות הנו ארגון עובדים של עובדים.

על פי פסק הדין, לצורך חתימה על הסכם קיבוצי אחדות תמשיך בפעילותה מול ההסתדרות וככל שיידרש תתבע אותה על ייצוג בלתי הולם.

על פי פסק הדין , ארגון אחדות ימשיך בפעילותו המשפטית לייצוג עובדים. סניפי אחדות והוועדים המקומיים ימשיכו בפעילותם.

על פי פסק הדין, בוטלה קבוצת המיקוח העצמאית של עובדי החוזים האישיים ונקבע כי ההסתדרות היא מייצגת את עובדי החוזים האישיים ללא צורך בתשלום דמי החבר לה. כאמור אחדות תפעל משפטית להשגת  ייצוג הולם לעובדי החוזים.

בימים אילו מגובשת תביעת אחדות לבג"צ , על מנת שזה יחליט על עשיית צדק בעניינם של עובדי החוזים ותמומש זכותם הדמוקראטית לפעול כקולקטיב.

ההסתדרות נקראת לשחרר ( פיצול קבוצת המיקוח בהסכמה)  את עובדיה המוחרגים , עובדי החוזים האישיים, ולאפשר להם ללמש זכותם לייצוג וטיפול בתנאי העסקתם הקיימים.

מאמרים נוספים