השתלמויות

תאריך: 29/04/2013

בקרוב מתוכנן להיפתח קורס ניהול פרויקטים לטובת גמול השתלמות. המפגשים יתקיימו בשעות 17:00 עד 20:00 ויערכו בחסות המרכז האקדמאי ללימודי חוץ של המכללה למנהל. גורם מבצע: חברת פוזיטרון בע"מ.

 

ניהול פרויקטים  (50 שעות אקדמיות)  - מינימום משתתפים 30 איש.
תאריכים: 17/06/13-7/10/2013, בימי שני  (פעם בשבוע). סה"כ 17 מפגשים.
שעות הלימוד: 17:00-19:30
מיקום: מרכז בק רחוב הרטום 8 , הר חוצבים ירושלים.
 הקורס מחייב הגעה עם מחשב נייד עליו תותקן תוכנה זמנית בה נשתמש במהלך הקורס !  
           עלות הקורס כ – 1000 ש"ח. תינתן הנחה במידה ויהיו מעל 25 משתתפים.
 
עובדים המעוניינים להירשם לקורס  מתבקשים לשלוח מייל לשי דבורי אשר (shayd@justice.gov.il) בו הם מאשרים שהם מעוניינים להירשם לקורס, ולציין מספר טלפון לצרכי התקשרות.
להלן סיליבוס הקורס:
 
הכשרה בתחום ניהול פרויקטים
רקע
מגוון רחב של תחומי פעילות עסקיים הן בתחום הייצור והן בתחום השירותים מתנהלים באופן פרויקטלי.
פרויקט מוגדר כמשימה חד פעמית של אוסף מטלות עם התחלה ועם סיום מוגדרים, כאשר את הפעולות יש לבצע בסדר מסוים, הנקבע לפי שיקולים טכנולוגיים ולוגיסטיים. פרויקטים מבוצעים כאמור בכל תחומי החיים. לכן רבה החשיבות של הקניית תורת ניהול הפרויקטים לכל מנהל ואיש מקצוע.
 
מטרה
מטרת הקורס הינה הצגת מתודולוגית PMBoK לניהול פרויקטים .מתודולוגיה זו מתבססת על מודלים כמותיים ומודלים ניהוליים. גישה ניהולית זו תאפשר ללומד להתמודד ביתר הצלחה עם בעיות ניהוליות שבהם הוא נתקל במסגרת פרויקטליות.
 
נושאי הקורס העיקריים
 
מבוא והגדרות – דיון בייחודיות ניהול הפרויקט מול ניהול תהליכי תוך הצגת ממצאים מחקריים וניסיון מצטבר.
 
ניהול האינטגרציה בפרויקט - הגדרת התהליכים הנועדים להתנעת הפרויקט תוך בחינת תהליכי קבלת ההחלטות בשלבים מקדמיים, הכנה ראשונית של תכולת הפרויקט תוך הכרת הכלים השימושיים. ניהול השינויים בפרויקט וסגירת הפרויקט.
 
ניהול תכולת הפרויקט- הגדרת מכלול התהליכים, הכלים והמתודות  הנחוצות בכדי להבטיח כי הפרויקט יכלול את העבודה שתידרש על מנת להשלים את הפרויקט בהצלחה.
 
ניהול הזמן בפרויקט - הצגת השיטות הקימות תוך שימוש במודלים כמותיים והצגה ראשונית של תוכנת מחשב.
 
ניהול העלויות בפרויקט – הצגת התהליכים העוסקים בתכנון, תקצוב, אמידה ובקרה בכדי שהפרויקט יושלם במסגרת התקציב המאושר.
 
ניהול האיכות בפרויקט – הגדרת מכלול המרכיבים של מערכת האיכות הפרויקטאלית הכוללת את תכנון האיכות ביצוע הבטחת איכות ובקרת איכות.
 
ניהול משאבי האנוש בפרויקט- הצגת מרכיבי ניהול המשאב האנושי בפרויקט תוך הגדרת המבנה הארגוני, תהליך גיוס הצוות פיתוח ושיפור ביצועיו.
 
ניהול התקשורת בפרויקט – הגדרת התהליכים הדרושים להבטחת יצירתו, שמירתו ואחזורו של כל המידע הנדרש לכל בעלי העניין בזמן מתאים.
 
ניהול הסיכונים בפרויקט - הצגת מכלול התהליכים העוסקים בתכנון ניהול הסיכונים, זיהויים, ניתוחם, מתן מענה ובקרתם.
ניהול הרכש בפרויקט – הגדרת מכלול תהליכי הרכש המצויים בפרויקט.

מאמרים נוספים