הסכם שיתוף פעולה עם ההסתדרות הלאומית

תאריך: 24/02/2015

ביום חמישי ה 19.2.2015 נחתם הסכם שת"פ עם ההסתדרות הלאומית

ביום חמישי ה 19.2.2015 נחתם הסכם שת"פ עם ההסתדרות הלאומית.

במהותו מאפשר ההסכם להיעזר בתשתית המצויינת של ההסתדרות הלאומית לצורך טיפול ביתר שאת בעובדי החוזים האישיים בפרט ועובדי המגזר הציבורי בכלל.

כמו כן, חברי אחדות יוכלו להנות כעת מכלל ההטבות הארגוניות בתחומי עבודה רווחה וצרכנות, הניתנות על ידי ההסתדרות הלאומית.

המשיכו הצטרפותכם, לצורך קבלת טיפול הלכה למעשה לתנאי העסקתכם.

מאמרים נוספים