השתלמויות

 

חברי אחדות מבית ההסתדרות הלאומית זכאים להירשם לעמותת הילה, העמותה מספקת קורסים לגמול השתלמות ותכני לימוד רבים להשתלמות העובד.

 

העמותה מוכרת על ידי הנציבות  לצורך החזר דמי החבר.