המרכז הישראלי לניהול - מי"ל

 

המרכז הישראלי לניהול:
החל לפעול מ 1959 כמכון לפריון העבודה והייצור וכיום המי"ל מקיים הדרכות והשתלמויות בניהול.
ההדרכות כוללות קורסים ליו"רים של דירקטוריונים, קורסי דירקטורים ומנכ"לים, וקורסים לסמנכ"לים ומנהלים בדיסיפלינות השונות ובדרגי ניהול שונים. בין הקורסים למנהלים:
1.   קורס עקרונות בראיון בירור ותשאול.
 
2.   קורס ניהול סיכונים תפעולי.
 
3.   קורס ניהול הידע בארגון.
 
לכל קורס ממונה מנהל הדרכה אקדמי, מומחה בתחום הקורס, האחראי על תכניו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עקרונות בראיון, בירור, תשאול וחקירה
 56 שעות אקדמיות - לימוד ותרגול
 
 
מטרת הקורס:
להקנות למשתתפים את הידע והכלים לביצוע נכון, יעיל וממצה של ראיון , בירור, תשאול וחקירה.
הקורס נבנה במטרה לשפר יכולותיו המקצועיות של המנהל ממגוון תחומי הניהול , הפיקוח והבקרה.
 
נושאי לימוד עיקריים:
 • מבוא לתקשורת , ראיון ובירור .
 • העברה יעילה וממצה של נושא .
 • מבוא לתשאול וחקירה.
 • תשאול וחקירה – עקרונות ויישום.
 • איסוף מידע והערכתו.
 • תרגול בתשאול ומיומנויות תקשורת לקבלת מידע (לימוד באמצעות משחקי תפקיד).
 • תשאול ודיבוב.
 • מעילות והונאות.
 • היכרות עם הפוליגרף.
 
המרצים: ממבחר המרצים של המי"ל המוכרים ומאושרים ע"פ חוק הביקורת הפנימית תשנ"ב -1992,כמרצים בקורסים לביקורת פנימית, ניהול סיכונים, בירור תשאול וחקירה ועוד, ביניהם (רשימה חלקית):
ד"ר יצחק יסעור לנדאו, מר אהוד אילן, גב' חווה יודפת, רו"ח גיא מונרוב, מר ניר אבנון, ועוד.
כולם מנוסים הן כמרצים, והן כבעלי ניסיון מעשי בתחום . 
 
ניהול סיכונים תפעולי למנהלים חברי אחדות
40 שעות אקדמיות - לימוד ותרגול
 
 
רקע ומטרת הקורס:
 ניהול סיכונים הוא תנאי הכרחי להישרדותם של ארגונים/מוסדות /מפעלים. עובדי המגזר הציבורי חייבים להכיר כלי ניהולי חשוב זה לתועלתם ולתועלת הארגונים/מפעלים/מוסדות עליהם הם מופקדים.    הקורס נבנה במטרה לשפר יכולותיו המקצועיות של המנהל מתחומי הפיקוח, הבקרה וביקורת הפנים. הקורס מקנה ידע וטכניקות יישומיות ובסיסיות לניהול וניתוח מושכל של הסיכונים בארגון.
 
נושאי לימוד עיקריים:
 • שבעת שלבי ניהול הסיכונים – איתור, אומדן (הערכה),יישום, פיקוח , תחקור , הפקת לקחים והטמעתם .
 • גורמי סיכון בארגון על פי נושאים.
 • ניהול וניתוח סיכונים – כלי אסטרטגי להישרדות ולפיתוח .
 • מטריצת פיצ'ארלד וטכניקות ביקורת לסיוע בניהול וניתוח סיכונים.
 • המבדיל בין סקר סיכונים וניהול סיכונים.
 
המרצים: ד"ר יצחק בן דוד (בנדה) גב' שלומית גלר, גב' ירונה שלום מר ניר אבנון ועוד.


 
 
 
 
 
 
 
ניהול ידע מתקדם בארגון
8 שעות אקדמיות
רקע:
ניהול הידע הארגוני הנו אחד התחומים המדוברים ביותר בעולם העסקים ולא בכדי ארגונים המצליחים לייצר ידע חדש, כמו גם לעשות שימוש אפקטיבי בידע הקיים בקרבם, משיגים יתרון משמעותי לעומת מתחריהם. גם ארגונים ציבוריים משקיעים יותר ויותר בניהול ידע כאמצעי להשגת יעדיהם.
הידע הינו מרכיב להשגת יעדים קיימים ולצמיחה עתידית אך הוא גם מסייע בהצלחה יומיומית בתפעולו השוטף של הארגון.
עידן הWeb2  וה-Web3 מציב בפני ניהול הידע הארגוני מערך אדיר של הזדמנויות מחד ואתגרים מאידך בתחומים הטכנולוגים, האנושיים, המקצועיים ובעיקר התרבותיים בקנה מידה שאך לפני עשור לא ניתן היה לשער אותו כלל.
 
מטרות הסדנה:
·         רכישת ידע בסיסי בנושא "ניהול ידע יישומי בארגונים"
·         היכרות עם מיומנויות מעשיות לבניה והובלה של תהליכי ידע בארגונים
·         דוגמאות לסיוע מעשי בהבניה , הובלה ושיפור של תהליכי ונושאי ידע בארגון הבית
·         חיזוק תחושת המסוגלות להובלת תהליכי ניהול ידע בארגון
 
נושאי הלימוד העיקריים:
·         ניהול ידע בראיה מערכתית
·         פרקטיקות יישומיות
·         ניהול ידע ומדידה
·         ניהול ידע בעידן ה WEB 2 /3
·         ניהול הידע ושיטות ניהול מתקדמות
·         יישומי ניהול ידע בחיי היום-יום.
 
מנחה ומרצה – מר מעיין אמיתי – מנכ"ל R.O.C    מומחה בעל ניסיון מעשי בתחום, מפתח ומלמד קורס זה שנים רבות במי"ל בקורסים למנהלים, דירקטורים מבקרי פנים ועוד.