הצטרפות להסתדרות הלאומית למועסקים בהסכם קיבוצי

 

פרטי מבצע ההצטרפות  

טופס הצטרפות

קישור להצטרפות דיגיטלית


 

להצטרפות סרוק את ה QR
join_ahdut

 


את טופסי ההצטרפות החתומים יש להעביר למייל של מזכירת האגף גיוס והתארגנויות עובדים: avis@histadrut.net