הצטרפות להסתדרות הלאומית למועסקים בהסכם קיבוצי

 

פרטי מבצע ההצטרפות  

טופס הצטרפות

 

את טופסי ההצטרפות החתומים יש להעביר למייל של איב גפני, מזכירת האגף גיוס והתארגנויות עובדים .

  בפקס -08-9523822 או בדוא"ל - eve@histadrut.net