רקע כללי

ההעסקה בחוזה אישי במגזר הציבורי מתאפיינת בהסכמי עבודה שעליהם חותמים העובדים באופן אישי, אך בחתימתם הם מצטרפים לאלפי עובדים נוספים אשר חתמו על חוזה זהה.

למעשה העסקה זו היא העסקה קיבוצית לכל דבר ועניין ומתבצעת באמצעות חוזי העסקה שהנם אחידים לחלוטין.
ליבת ההעסקה מתקיימת באמצעות חוזה המוגדר " עובדים חיוניים אקדמאים" המסומל במספר 87 או 587. כ 50% מאוכלוסיית המועסקים בחוזים אישיים מועסקת באמצעות חוזה זה.

להלן מספר דוגמאות לסוגי חוזים אישיים:

חוזה כלכלנים ( 14 או 514 או 551 )
חוזה לעובדי איכות סביבה (10),
עובדי משטרת ההגירה (520),
עובדי מנהל התעופה האזרחי (122)
בוחני פטנטים (165)
סוקרים (585)

בשנים האחרונות חוזים אישיים נחתמים בכל מקומות העבודה במגזר הציבורי ובכלל זה: שרות המדינה, חברות ממשלתיות, שלטון המקומי, חברות עירוניות ובכל גוף מתוקצב אחר.

המועסקים בחוזים אישיים מוחרגים מטיפולה של ההסתדרות הכללית החדשה והמעסיק אינו נדרש להישמע להוראותיה בכל הקשור לתנאי העסקתם של עובדי החוזים האישיים. לפיכך ולעיתים מוצאים את עצמם העובדים, נתונים להחלטות פוגעניות וחד צדדיות מצד המעסיק. לעיתים ההחלטות אינן חוקיות ופוגעות בתנאי העסקתו של העובד, אשר נותר לבד אל מול המעסיק ללא יכולת השפעה על ההחלטה שהתקבלה כנגדו.
להלן מספר דוגמאות לפגיעות אפשריות ואשר התרחשו בעבר:

הפחתת שכר
אי הצמדת שכר או עדכונו בזמן
תגמול מועט לשעות נוספות
פגיעה בתנאי סוציאליים ופנסיוניים
פגיעה בדמי הבראה
אפליה בזכאות להטבות רווחת עובד וזכאות למענקים
פיטורי עובדים מטעמים לא עניינים
ניוד עובדים
התעמרות

אחדות הוקמה בכדי לספק ביטחון תעסוקתי  להגן, לטפל ולשפר את תנאי העסקתו של העובד/ת בחוזה אישי.

העסקה בחוזים אישיים החלה בסוף שנות ה 90 עת עלה הצורך להעסיק במגזר הציבורי מנהלים בכירים ברמת שכר גבוהה שאינה תואמת את תנאי ההסכם הקיבוצי.

במהלך השנים ובתחילת שנות האלפיים "נפרץ הסכר" ומשרד האוצר , המעסיק מטעם המדינה,  החל לדרוש העסקה בחוזים אישיים גם ברמות שכר נמוכות יותר (אך שעדיין גבוהות מהקיים בהסכם הקיבוצי) ,תחת ההצדקה כי רמות השכר הקיימות בהסכם הקיבוצי אינם מאפשרות גיוס עובדים איכותיים לשירות הציבורי. כך קרה שבמהלך השנים הצטרפו להעסקה בחוזה אישי בשכר הגבוה ב כ 20% בממוצע מהדירוג המקביל להם בהסכם הקיבוצי, עובדים נוספים, כלכלנים, רואי חשבון, משפטנים, אקדמאים חיוניים, סוקרים המועסקים בשכר שעתי, בוחני פטנטים, מומחים, פקחי הגירה, בוחני רישוי ועוד כהנה וכהנה. תנאי העסקתם של כל אילו עוגנו תחת דירוגם בחוזה העסקה אשר תנאיו ורמת שכרו אחידים, אך הוא נחתם באופן אישי אל מול המעסיק בדרך כלל לתקופת העסקה מוגבלת ושנתית.

נכון לשנת 2018 בשירות המדינה בלבד קיימים כ 50 סוגי חוזים אישיים בדירוגים שונים והיד עוד נטויה. להערכת ארגון אחדות מבית ההסתדרות הלאומית מספרם עומד על כ 15,000 עובדים בשירות המדינה ועשרות אלפים נוספים בשאר המגזר הציבורי, השלטון המקומי והחברות הממשלתיות.

משקם הארגון בשנת 2012 החלו רבים מעובדי המגזר הציבורי להצטרף לשורותיו על מנת לקבל הגנה לתנאי העסקתם בחוזה אישי.
 

למידע נוסף ולמחקרים בנושא

על מאמצי הארגון ומאבקיו ניתן לקרוא גם בתקשורת

קבלת מידע נוסף גם בקבוצתנו בפייסבוק

להצטרפות לארגון