מטרות הארגון

1. להיות ארגון עובדים יציג של עובדים בישראל, לרבות עובדים במגזר הציבורי  ולעשות כל הדרוש לשם כך, ובכלל זה: לעודד התארגנויות עובדים, להגדיל את מספר החברים באופן וולונטרי, לחתום על הסכמים קיבוציים, להכריז סכסוכי עבודה, לקיים הליכים משפטיים, ולהיות בעל כל הסמכויות הנדרשות.

2.  לרכז את הטיפול והייצוג של העובדים בחוזים אישיים החברים באחדות המועסקים במגזר הציבורי.