אופן הפעילות

הוועד הארצי פועל באמצעות סניפיו.

כל משרד או ארגון הוא סניף של העמותה.

בכל סניף נציגות נבחרת. כמות הנציגים בכל מקום נקבעת בהתאם לתקנון הסניפים והיא פונקציה של כמות העובדים הקיימת בסניף.

הוועד הארצי פועל ביוזמתו להשגת מטרות הארגון כולו. (ראו מטרות הארגון)