אודות

לפני מספר חודשים קמה קבוצה של עובדי חוזים ממספר משרדי ממשלה וייסדה פורום שמטרתו לסייע לעובדי החוזים המועסקים במגזר הציבורי בכלל ובמשרדי הממשלה בפרט.

לאחר שהפורום נוכח שארגוני העובדים הקיימים אינם מוכנים להירתם לנושא, הוחלט פה אחד להקים ארגון עובדים חדש שיטפל בעובדי החוזים. לצורך כך הוקמה עמותת - "אחדות - ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי" אשר יעודה לשמש ארגון יציג של עובדי החוזים האישיים במגזר הציבורי.

לצורך הקמת הארגון שכרנו את שירותיו של משרד עו"ד אריאל שמר ושות', אחד מהמשרדים המובילים בתחום דיני עבודה. משרד שמר ליווה את הקמת ההתאגדות ומלווה כיום את מאבקנו הארגוני.
 

קבענו לנו עקרונות בסיסיים אשר על פיהם העמותה פועלת:

העמותה מנוהלת על ידי חבריה, עובדי חוזים בהתנדבות.

אנו מאמינים כי הצטרפות לארגון עובדים אינה יכולה להיעשות בכפייה, ולפיכך חבר עמותה הוא מי שהסכים מרצונו החופשי לשלם דמי חבר לעמותה.

העמותה מורכבת מסניפים בהתאם למקומות העבודה השונים ולמקצועות הייחודיים שבהם מועסקים עובדי חוזים.

העמותה היא גוף דמוקרטי ומתנהלת בשקיפות מלאה ובשיתוף חבריה.
 

החל מיום הקמתה, העמותה מספקת לחבריה שירותים ארגוניים ככל ארגון עובדים. עו"ד איתי בשן מספק לחברי העמותה ייעוץ משפטי ללא תמורה בתחום דיני העבודה. בנוסף, הגענו להסכם כולל עם חברת מגדל – מקפת. ההסכם מבטיח לחברי העמותה תנאים מיוחדים במגוון תחומים (פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוחי מנהלים, ביטוחים שונים וכד'). בימים אלו אנו עובדים על הרחבת שירותי העמותה לרבות ייזום קורסים מקצועיים שיוכרו לצורך גמול השתלמות ועוד.


 

מבחינתנו זו רק ההתחלה!


 

העמותה הציבה לה למטרה עיקרית לטפל באמת בתנאי העסקתם של העובדים בחוזה אישי לרבות: שיפור שכרם של העובדים המועסקים בחוזה אישי, שיפור תנאי העסקה הנלווים (גמולי השתלמות לכל החוזים, דרגות אישיות וכו'), טיפול שורש בתנאי העסקה של עובדי החוזה השעתיים, ביטחון תעסוקתי, האחדת חוזים המשניים עם הראשיים (587 עם 87 לדוגמה), החזרת ניכוי עידוד הצמיחה שנלקח ב- 2009 מעובדי החוזים האישיים, מניעת צעדים חד- צדדיים ועוד.

אנו קוראים לכל אחד ואחד מעובדי החוזים להצטרף לעמותה - כוחה של העמותה נובע מחבריה, ורק בעזרת הצטרפותם של רבים נוכל לעשות את השינוי.